بهمن چراغی
مدیر شعبه
09189311231
سعید صوفی
سرپرست فروش شعبه
08338275671
09189305170
08338279904
دکتر حدیث فولادی
مسئول فنی شعبه کرمانشاه
08338274704
08338279904
بیژن حیدری
کارمند فروش
08338283172
09183391967
08338279904
سیدسالار شریفی
کارمند فروش مقیم سنندج
09180509357
جبار اژدریانفر
کارمند فروش
09183880578
سیده پریا عزیزی
کارمند فروش مقیم سنندج
سعید صفرنیاکان
کارمند فروش
09182256191
شما اینجا هستید: Home دفتر مرکزی و شعب بهستان پخش شعبه کرمانشاه همکاران شعبه